Deskwork

Deskwork is partner van zorginstellingen op het gebied van Finance, Control en Informatievoorziening.

Door de unieke combinatie van advies- en softwarebedrijf zijn wij in staat om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken op te lossen, rekening houdend met de technologische mogelijkheden en door toepassing van onze eigen (maatwerk-)software.

Missie
Het is de missie van Deskwork om zorginstellingen te helpen hun processen zo in te richten dat de declaratie van de zorgverlening juist, volledig en tijdig plaats kan vinden. Ondersteunende afdelingen dienen efficiënt en kostenbewust te zijn, zodat er maximaal budget beschikbaar is voor het primaire proces.

Visie
Managers, bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen moeten onder druk van hun ‘stakeholders’ steeds meer verantwoording afleggen. Informatie moet snel beschikbaar zijn, zodat bijsturing op tijd plaats kan vinden. Voor met name kleinere zorginstellingen wordt het steeds moeilijker om geheel op eigen kracht aan alle eisen te voldoen. Deskwork wil de instellingen hierbij op alle mogelijke manieren ondersteunen.