Disclaimer

Deskwork onderhoudt deze website met grote zorgvuldigheid. Desondanks kunnen gebruikers van de website geen rechten ontlenen en/of aanspraak maken op de juistheid dan wel de volledigheid van de inhoud. Aan publicaties, informatie op deze website of aan via elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers en gebruikers geen verdere rechten ontlenen.
Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze site en voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze websitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Deskwork teksten of informatie van deze website te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken.