Consulting

Op consultingbasis geven onze medewerkers advies over financieel/administratieve (beleids)onderwerpen. Aan de hand van het specifieke vraagstuk binnen uw organisatie ontwikkelen wij een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een advies, een beleidsdocument of een voorgestelde werkwijze of aanpak. Desgewenst wordt de oplossing door ons geïmplementeerd.
In welke vorm ook, we maken geen onnodig lange rapporten met conclusies die al bekend waren. Deskwork is gespecialiseerd in praktische, doelgerichte oplossingen en adviezen. Borging daarvan in uw organisatie is geen extra, maar een standaard onderdeel.

Naast het optimaliseren van financieel/administratieve processen ondersteunen onze consultants u graag op het gebied van Financiering , Risk management en Fusies.