Consulting - Financiering

De ontwikkelingen in de Zorg maken een robuuste financieringsstructuur meer dan ooit noodzakelijk. En wanneer die structuur is opgezet en ingeregeld, moet een effectieve treasury-inrichting garanderen dat de liquiditeitspositie goed beheerd en gereguleerd wordt. Zodanig dat u altijd inzicht hebt en weet of u op korte en langere termijn aan uw verplichtingen kunt voldoen.

Deskwork spreekt de taal van de Zorg én de bank. Wij zijn gespecialiseerd in het van A tot Z arrangeren van – al dan niet WfZ-geborgde – financiering: van het opstellen van het ‘Request for Proposal’ tot en met het – met of namens de opdrachtgever – voeren van onderhandelingen met financiers.

Adequaat werkkapitaalbeheer is van cruciaal belang. Deskwork is gespecialiseerd in het maken van adequate prognoses (en modellen) waarmee op elk moment de huidige en toekomstige liquiditeitspositie inzichtelijk zijn, zodat u nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Deskwork heeft veel ervaring met het analyseren van financieringsstructuren, bankselectietrajecten, het arrangeren van WfZ-borging en bancaire financiering en het inrichten en uitvoeren van treasuryfuncties.