Consulting - Fusies

Schaalvergroting is een actueel onderwerp in de zorgsector. Het objectief becijferen van de consequenties waarmee een besluit over al dan niet fuseren kan worden onderbouwd is werk voor specialisten.
Deskwork heeft veel ervaring met het opstellen en doorrekenen van dergelijke business cases. Fusiekosten, noodzakelijke investeringen, besparingen, structureel, incidenteel, voor- en nadelen: op basis van degelijke inventarisaties, interviews en analyses worden overzichtelijk rapportages opgesteld die vervolgens relevante input vormen voor het besluitvormingsproces.

Desgewenst worden verschillende scenario’s doorgerekend en met elkaar vergeleken.