Consulting - Risk Management

Niet alleen de Raad van Bestuur, maar ook de Raad van Toezicht stelt steeds nadrukkelijker eisen aan de mate waarin de organisatie 'in control' is. Om dat te bereiken is onder andere een goede administratieve organisatie noodzakelijk.

Deskwork kan u ondersteunen met het optimaliseren van de administratieve organisatie en de verdere inrichting daarvan. De lijst met mogelijke onderwerpen is schier eindeloos, we pikken er twee voorbeelden uit:

Treasurystatuut
Het Treasurystatuut is een belangrijk onderdeel van de verplichte AO/IC. Toch blijkt niet elke zorginstelling over een dergelijk document te beschikken. Het statuut omvat het Treasurybeleid, een beschrijving van de Treasuryfunctie, de wijze van informatieverstrekking en een omschrijving van de AO/IC die van belang is voor de Treasuryfunctie.

Procuratieschema
In een dergelijk schema wordt vastgelegd wie de organisatie extern mag verbinden, maar vooral, wie intern bevoegd is om acties goed te keuren met een financiële consequentie. Hierbij valt te denken aan o.a. het fiatteren van betalingsopdrachten, het aangaan van arbeidsovereenkomsten, maar ook het afboeken van bepaalde posten in de financiële administratie. Deswork heeft voor veel instellingen dergelijke schema's opgesteld en is daardoor goed op de hoogte van alle aspecten die erin vastgelegd behoren te worden.