Controltool - Jaarbegroting

Met de module Jaarbegroting kunt u productie, personeelsinzet en overige exploitatieposten per kostenplaats en per kostendrager begroten. De productieopbrengsten begroten kan als bedrag, als ‘P x Q’ of normatief, waarbij specifieke financieringssystematieken moeten worden gevolgd (ZZP, DBC, WMO e.d.).
Per personeelslid kan eenvoudig een accurate begroting van de salariskosten worden gemaakt, rekening houdend met FWG-schalen, franchises, maximum premieloon, premies sociale lasten alsmede pensioenpremies. De overige posten worden als bedrag begroot, waarbij gekozen kan worden om de extrapolatie van bijvoorbeeld de halfjaarcijfers als basis te nemen, de begroting van het vorige jaar of 'zero based budgetting' toe te passen.

Bijzonder aan de module Jaarbegroting is dat in het onderhoudscontract de component Wet-en Regelgeving is opgenomen, waarbij Deskwork garandeert dat wijzigingen in met name de financiering een plek krijgen in de begroting. Hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken!