Controltool - Jaarprognose

De module JaarPrognose lijkt in essentie op de module Jaarbegroting, alleen wordt er per maand geprognosticeerd in plaats van per jaar en vormt het grootboek de basis van de prognose. De module wordt momenteel ontwikkeld samen met een 'pilot'-klant.