Controltool - Maatwerk modules

Naast de standaard oplossingen van de Controltool kunnen wij modules op maat ontwikkelen. Mocht dit maatwerk volgens ons kans maken om bij meer klanten te worden ingezet en dus standaard software te worden dan brengen wij niet alle ontwikkelkosten in rekening. Kunt u uw budget nog beter besteden.

Wij maken samen met uw organisatie een 'business case' waarin zoveel mogelijk het datamodel, invoerschermen en overzichten worden vastgelegd. Hierdoor voledoet de ontwikkelde module precies aan uw verwachtingen. 

Maatwerk module: DeclaRap
De module DeclaRap richt zich op het verhogen van de productiviteit van zorgverleners door inzicht te geven in waaraan zij hun tijd besteden. Hierbij wordt het verband gelegd tussen:

  • contract-/betaaluren (salarispakket/boekhoudpakket),
  • inzetbaarheid (roostervastleggingspakket) en
  • tijdbesteding zorgverleners (productie-logistiek pakket).

Met deze maatwerkmodule wordt niet alleen inzicht gegeven in de gerealiseerde productiviteit, maar kunnen door de managers ook per medewerker productie-afspraken worden vastgelegd.

Maatwerk module: Dienstrooster
Met de module Dienstrooster kunnen voor zgn. 'woonteams' jaarroosters worden vastgelegd, die vervolgens ook voor je JaarBegroting kunnen worden gebruikt. Personeelskosten worden normatief berekend.

Heeft u binnen uw organisatie processen die nog niet ondersteunt worden door software? Dan is daar wellicht ruimte voor een gerichte maatwerkoplossing van Deskwork. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.