Controltool - PeriodeAfsluiting

Met de module PeriodeAfsluiting wordt het proces rondom periodieke validatie (maand/kwartaal/jaar) ondersteund. De gerealiseerde productie, personele inzet en exploitatie kunnen middels standaard draaitabellen tot op detailniveau met de begroting worden vergeleken. Checklisten kunnen worden bijgehouden, verschillen inzichtelijk gemaakt en gevolgd. Desgewenst kunnen inleesjournaalposten voor personele inzet en productie worden aangemaakt. Vanzelfsprekend vereist de 'fine-tuning' van de module wel enig maatwerk, want geen instelling is hetzelfde.