Controltool voordelen

De voordelen van de Controltool voor de organisatie:

  • Gegevens worden centraal opgeslagen.
  • Er gaat geen kostbare tijd verloren aan het knippen en plakken in losse Excelsheets.
  • Geen risico op foutieve bewerking, formulefouten, incorrecte bestandsverwijzingen en onduidelijke macro’s.
  • Gebruikers zien alleen de voor hen bestemde gegevens.
  • Gebruikers hoeven geen cursus te volgen om te leren werken met de software.

De voordelen van de Controltool voor de gebruikers:

  • Gebruikers werken in een bekende softwareomgeving.
  • Bij het analyseren van gegevens gebruikt men de superieure MS Office functionaliteiten, zoals draaitabellen.
  • Bestaande Excelrapportages kunnen automatisch vanuit de database worden gevuld.  

 

vorige pagina (1/2): Controltool