Implementatie van de Controltool

Afhankelijk van uw huidige informatie-inrichting en de module(s) die u afneemt vergt de standaard implementatie per module gemiddeld twee werkdagen. Mochten er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zoals het ontsluiten van bronsystemen en het inrichten van een database, dan kost dat natuurlijk meer tijd. De standaard implementatie (inclusief een beheerdersinstructie) is bij de licentieaanschaf van de Controltool inbegrepen.

Omdat de Controltool werkt vanuit Microsoft Office is er vaak geen extra training voor gebruikers vereist. Wilt u toch graag een introductietraining voor uw medewerkers dan is dit uiteraard mogelijk. Lees meer over trainingen >>

Wat zijn de vereisten?
Om de Controltool goed te laten werken, gelden de volgende randvoorwaarden:

  1. Alle gebruikers dienen te beschikken over MS Office.
  2. Alle voor de Controltool benodigde tabellen dienen te worden opgeleverd in een databaseachtige indeling, conform onze aanvragen daartoe.
  3. U dient te beschikken over een Microsoft-netwerk.
  4. U dient een lijst van gebruikers op te stellen met daarbij hun gebruikersnaam voor het Microsoft-netwerk, evenals aan elke gebruiker minimaal één kostenplaats toe te kennen.
  5. Er moet binnen uw organisatie een contactpersoon zijn die vanuit de beheermodule in de Controltool eenvoudige beheeractiviteiten kan uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het opvoeren en afvoeren van gebruikers, het toekennen van gebruikersrollen, het instrueren van gebruikers, telefonische helpfunctie e.d.