Maatwerk

Met maatwerk voorzien wij in specifieke informatiebehoeften van onze klanten. Een voorbeeld van maatwerksoftware is: 

Rekenstaatproductie
Met de module Rekenstaatproductie kunnen alle verwachte mutaties in de (AWBZ-)rekenstaten vooraf worden ingebracht en naderhand worden vergeleken met de daadwerkelijke rekenstaten. Inleesmogelijkheid voor Budgetformulieren en Herschikkingsformulieren. Capaciteitsmutaties kunnen van begin tot eind worden gevolgd. De Nacalculatieformulieren kunnen worden gevuld op basis van de zogenaamde ‘berekende rekenstaat’. Rekenstaatproductie is met name geschikt voor instellingen die met veel zorgkantoren te maken hebben.

Wij maken graag voldoende tijd voor u vrij om uw softwarewensen te inventariseren en u een betaalbaar voorstel te doen. Bij maatwerk werkt Deskwork op basis van softwareontwikkelmethode 'scrum'. Hierbij wordt in korte tijd (1-4 weken) in intensief contact met de klant werkende software opgeleverd. Dat voorkomt misverstanden tussen klant en ontwikkelaar, die anders mogelijk pas aan het eind van het ontwikkeltraject naar voren komen.